fbpx

Kako smo i ranije najavili, osnovana je NVO “Rural – Urban”  , čiji je sastavni dio i Kukica. Organizacija je osnovana sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, unapređenja lokalnih zajednica i položaja njenih stanovnika, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata, promocije online preduzetništva kao i razvoja  i unapređenja lokalnih online medija.

NVO Rural Urban

Naš tim će svoje djelovanje takođe usmjeriti i ka obezbjeđivanju sredstava, koja bi dalje bila usmjerena onim kreativcima čiji kvalitet rada to zaslužuje.

Udruženje “Rural – Urban” će svojim djelovanjem težiti da doprinese:

 • razvoju i afirmaciji principa socijalnog preduzetništva,
 • podizanju nivoa znanja, informisanosti i svijesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • afirmaciji ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih aktivnosti koji na direktan način doprinose unapređenju lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na ruralna područja,
 • promoviše ideje održivog razvoja,
 • radi na unapređenju zaštite životne sredine,
 • radi na promovisanju zdravih stilova života,
 • edukaciji mladih i organizovanju volonterskih aktivnosti,
 • pružanju stručne pomoći ranjivim grupama na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, stari i nekvalifikovani radnici, manjinske i marginalizovane grupe,
 • promovisanju i razvoju online medija i start-up preduzetništva,
 • doprinese očuvanju tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata.

Kukica Marketplace rukotvorina i umjetnina Kukica Handicrafts and Art

Djelatnosti udruženja su da:

 • vrši istraživanja i analize socijalnih preduzeća,
 • organizuje rasprave, seminare, radionice, škole, edukativne kampove, volonterske aktivnosti,
 • lobira i sprovodi javne kampanje, utiče na kreiranje politika i zakonskih promjena; pokreće i sprovodi aktivnosti i akcije u zajednici u skladu sa promovisanim ciljevima,
 • sarađuje sa poslodavcima, javnim i naučnim ustanovama, školama, fakultetima, istaknutim intelektualcima, zaposlenim u državnim organima, privatnim sektorom i drugim fizičkim i pravnim licima,
 • organizuje donatorske i dobrotvorne skupove i manifestacije,
 • izdaje i promoviše publikacije, časopise, knjige i stručne radove, likovne, muzičke i filmske projekte,
 • pokreće i podržava online medije,
 • sarađuje sa organizacijama iz zemlje, regiona i šire, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

Kukica je samo jedan od online servisa koji su dio NVO “Rural – Urban” mreže.

Članovi i prijatelji “Rural Urban” mreže svojim djelovanjem i radom doprinose pozitivnim promjena u crnogorskom  društvu dok neki od njih, kao što je Kukica, pozitivno utiču i na cijeli region.

Više o NVO “Rural Urban” možete pogledati na sajtu www.ruralurban.life


Udruženje je upisano u Registar nevladinih organizacija pod rednim brojem 9488

(0)

An important part of the Balkan culture is its ethno heritage, the rich and unique tradition of countries that is reflected in the customs and values ​​that are characteristic ones for this region only.

Ancient customs, rituals and beliefs still live in the Balkans today, especially in smaller and rural areas.

Some traditions have never vanished and many are special features of the Balkan countries.

National instruments, games, costumes, old crafts, legends, myths and customs protect the tradition from oblivion, and if you want to get to know the spirit of the people, it is best to start from a rich ethnic heritage.

Today we present  the first in a series of galleries of the ethno motives of the Balkans.

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

(0)

Vrijedan dio balkanske kulture čini etno nasleđe, bogata i jedinstvena tradicija zemalja koja se ogleda u običajima i vrijednostima karaktrerističnim samo za ovo podneblje.

Drevni običaji, rituali i vjerovanja i danas žive na Balkanu, posebno u manjim i seoskim sredinama. Neke tradicije se nikada nisu ugasile i mnoge predstavljaju  posebnosti država Balkana.

Narodni instrumenti, igre, nošnje, stari zanati, legende, mitovi i običaji čuvaju  tradiciju od zaborava, a ukoliko želite da upoznate duh naroda, najbolje je da pođete upravo od bogatog etno nasleđa.

Danas vam predstavljamo prvu u nizu galerija etno motiva Balkana. Da li prepoznajete motive svog naroda?

Etno motivi Balkana

 

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

Etno motivi Balkana

(0)