Kako smo i ranije najavili, osnovana je NVO “Rural – Urban”  , čiji je sastavni dio i Kukica. Organizacija je osnovana sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, unapređenja lokalnih zajednica i položaja njenih stanovnika, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata, promocije online preduzetništva kao i razvoja  i unapređenja lokalnih online medija.

NVO Rural Urban

Naš tim će svoje djelovanje takođe usmjeriti i ka obezbjeđivanju sredstava, koja bi dalje bila usmjerena onim kreativcima čiji kvalitet rada to zaslužuje.

Udruženje “Rural – Urban” će svojim djelovanjem težiti da doprinese:

 • razvoju i afirmaciji principa socijalnog preduzetništva,
 • podizanju nivoa znanja, informisanosti i svijesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • afirmaciji ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih aktivnosti koji na direktan način doprinose unapređenju lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na ruralna područja,
 • promoviše ideje održivog razvoja,
 • radi na unapređenju zaštite životne sredine,
 • radi na promovisanju zdravih stilova života,
 • edukaciji mladih i organizovanju volonterskih aktivnosti,
 • pružanju stručne pomoći ranjivim grupama na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, stari i nekvalifikovani radnici, manjinske i marginalizovane grupe,
 • promovisanju i razvoju online medija i start-up preduzetništva,
 • doprinese očuvanju tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata.

Kukica Marketplace rukotvorina i umjetnina Kukica Handicrafts and Art

Djelatnosti udruženja su da:

 • vrši istraživanja i analize socijalnih preduzeća,
 • organizuje rasprave, seminare, radionice, škole, edukativne kampove, volonterske aktivnosti,
 • lobira i sprovodi javne kampanje, utiče na kreiranje politika i zakonskih promjena; pokreće i sprovodi aktivnosti i akcije u zajednici u skladu sa promovisanim ciljevima,
 • sarađuje sa poslodavcima, javnim i naučnim ustanovama, školama, fakultetima, istaknutim intelektualcima, zaposlenim u državnim organima, privatnim sektorom i drugim fizičkim i pravnim licima,
 • organizuje donatorske i dobrotvorne skupove i manifestacije,
 • izdaje i promoviše publikacije, časopise, knjige i stručne radove, likovne, muzičke i filmske projekte,
 • pokreće i podržava online medije,
 • sarađuje sa organizacijama iz zemlje, regiona i šire, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

Kukica je samo jedan od online servisa koji su dio NVO “Rural – Urban” mreže.

Članovi i prijatelji “Rural Urban” mreže svojim djelovanjem i radom doprinose pozitivnim promjena u crnogorskom  društvu dok neki od njih, kao što je Kukica, pozitivno utiču i na cijeli region.

Više o NVO “Rural Urban” možete pogledati na sajtu www.ruralurban.life


Udruženje je upisano u Registar nevladinih organizacija pod rednim brojem 9488

(0)

Художник и илюстратор Лилит Саргасян създава цветя и флорални мотиви, които оживяват в стаята,създават свежест и красота.

Работейки изцяло свободно по стените, тя скицира цветя, зеленчуци и сукуленти, украсявайки пространствата, които са с нежни нюанси.

За талантливата художничка мястото е ключово – то определя как ще изглежда стенописа.

„Създавам всички скици специално за определените места“ –  обяснява Саргасян.

Преди да започне да рисува с четка тя посвещава много време на скицирането и внимателно планира как стеносписите ще изглеждат в пространството.

Цветни стенописи

Резултатите са много разхвърляни скици изпод стълбата или разпръснати по стените.

Саргасян започва своята кариера преди десет години рисувайки скици за модни ревюта в Украйна. След години като художник  тя прави скок и през 2015. представя своя марка.

От този момент, нейният бизнес се разраства и сега участва в различни проекти и изложбени салони в Киев. Разгледайте нейните красиви фрески .

Скоро може да очаквате и нашата скъпа Veni M Art от България да представи пространства, детски стаи с рисувани стенописи.

Kukica

(0)

Skoro se pa uvijek bunimo kada u supermarketima na artiklu ne nađemo deklaraciju o sastavu, roku trajanja, posebnim emulgatorima ili alergenima. Zbog čega bismo mislili da je stvar drugačija sa rukotvorinama?

Posjetioci žele odvojiti svoj novac za rukotvorinu koju ne vide ispred sebe, ne mogu je dodirnuti ili probati i sigurno žele znati osnovne podatke o artiklu za koji će potrošiti desetak ili više evra. Olakšajmo im odluku!

Kratak, jasan i privlačan opis proizvoda jako je važan prodajni alat. Trebate ga za svoj dućan, ambalažu svog proizvoda ili reklamu, u štampanom ili digitalnom obliku. Dobro napisan opis proizvoda će  prenijeti informaciju i emociju vašem kupcu i navesti na odluku o kupovini.

Dobar opis artikla treba da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

 

 • Šta prodajete?
 • Za šta služi vaš proizvod?
 • Koje je boje (navesti i ostale boje ukoliko su dostupne)?
 • Koje su dimenzije proizvoda?
 • Kome je proizvod namenjen?
 • Način funkcionisanja vašeg proizvoda.
 • Koji ste materijal koristili?
 • Da li sadrži alergene?
 • Kakav je proizvod na dodir?
 • Kako se vaš proizvod održava?
 • Ko snosi troškove dostave?

 

Ukoliko imate odgovore na gornja pitanja imate savršen opis artikla. Informacije o vašem artiklu možete navesti pomoću bullet-a na način na koji smo maloprije postavili pitanja, dok ukoliko imate dara za pisanje, odgovore na pitanja možete sastaviti u lijepu pričicu o vašem artiklu.

Pri dodavanju atikla na Kukicu, predlažemo i korištenje Tag-ova koji omogućavaju dodatna izlistavanja kako na platformi tako i na rezultatima internet pretrage.

(0)