fbpx

U Udruženju Samostalnih Zanatlija Novog Sada 23.03.2018 godine, organizovana je Konferencija Balkanskih zemalja Zanatskih Udruženja i Komora pod pokroviteljstvom Zanatske komore iz Koblenca SR Nemačka, koju je predstavljao Emil Vasilev iz Bugarske.

Tema konferencije je bila:

INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U ZANATSTVU a na kojoj se govorilo o:

  • Elektonski razvoj zanatstva i korišćenje alata IT i Marketinga,
  • Zanatstvo,bezbednost i zdravlje na radu,
  • Zanatstvo i zaštita životne sredine

U veoma konstruktivnoj prezentaciji i aktivnom učešću zanatlija u pitanjima i predlozima za bolji rad na promociji i marketingu zanatskih proizvoda, kako zanatlija u oblasti Starih i Umetničkih zanata, tako i preduzetnika koji su članovi Udruženja Samostalnih zanatlija i Zanatskih komora sa ciljem na aktivnije povezivanje svih zanatlija koji su uključeni u ovoj asocijaciji,posebno povezivanjem preko sajtova i učešća na Sajmovima i Izložbama u sredinama svih zemalja učesnica na Konferenciji.

Pored učešća zanatlija prisustovali su predstavnici Grada Novog Sada, Privredne komore Vojvodine, Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su izneli svoje aktivnosti i dobru saradnju sa Udruženjem Zanatlija Novog Sada.

Predsednik Sekcije Starih zanata

Stevan Zarin s.r.

 

Revitalizacija i zaštita Starih zanata, Umetničkog zanatstva i Domaće radinosti kroz promociju i Turističku ponudu Novog Sada

(0)

Novi tekst na Kukici posvećen je očuvanju starih zanata. Ovo je jedan od segmenata našeg rada kojem dajemo veliki značaj i kojem smo posvećeni u najvišoj mjeri. Ove naše napore prepoznali su i u Udruženju zanatlija Novog Sada, čiji je predsjednik Sekcije za stare i umetničke zanate i domaću radinost pri Udruženju gospodin Stevan Zarin za Kukicu napisao članak koji prenosimo u cjelosti.

 

Autor: Predsednik Sekcije Starih zanata Stevan Zarin

 

Udruženje zanatlija Novog  Sada, sa tradicijom zanatstva dugom 147 godina, pored svojih osnovnih aktivnosti na pomoći i zaštiti preduzetnika i zanatlija, poslednjih 10 godina, značajnu aktivnost je posvetilo obnovi i revitalizaciji Starih zanata, kroz praktične obuke kod majstora – mentora, koji imaju Sertifikat Starog zanata, Umetničkog zanata ili Domaće radinosti.U realizaciji ovog poduhvata aktivno su uzeli učešće Nacionalna služba za zapošljavanje, Vlada APV i Grad Novi Sad.

Program obuke je zamišljen tako da NSZ izvrši anketiranje nezaposlenih lica zainteresovanih za neku od obuka, a onda se u Udruženju zanatlija na zajedničkom sastanku sa majstorima koji će vršiti obuke opredeljuju polaznici i nakon razgovora sa majstorom i potpisivanja Ugovora sa polaznicima i majstorima utvrđuje vreme polaska i vreme završetka praktičnog dela obuke koja traje kod majstora 180 časova, a teorijski deo obuke sa ispitnim delom u Udruženju još 20 časova. Nakon završetka oba dela obuke i ispitnog dela polaznicima se dodeljuje Sertifikat o završetku prvog dela obuke i upoznavanju sa osnovnim elementima zanata koji su pohađali i obučili se za izradu predmeta uz pomoć majstora! Nakon prvog dela obuke zainteresovani mogu da nastave za obukama ili pak da se zaposle kod svog majstora što je bilo slučajeva.

Ovo je dobar primer zaštite i revitalizacije Starih zanata obzirom da poslednjih 30 godina škole ne vrše upis za ovu vrstu zanimanja, a kroz obuke ćemo dobiti potencijalne nove zanatlije i promovisati ih kroz Zanatsko – Turističku ponudu Novog Sada.

Udruženje zanatlija Novog Sada , sa Sekcijom za Stare zanate, promociju ove oblasti i njenih članova predstavlja na Sajmovima i manifestacijama kako u Gradu, okruženju i inostranstvu. U desetogodišnjoj aktivnosti obučeno je 410 nezaposlenih lica u oblasti: keramičarskih proizvoda, tkanja i veza, zlatarsko – juvelirskom, predmetima od kože, predmetima od trske, predmetima od drveta, slikanja na svili i staklu, restauraciji i uramljivanju, ručnoj izradi sapuna, izradi domaćih kolača i dr.

 Mislimo da  je ovo “JEDINSTVENA šansa, a smatramo i JEDINA“ da svi zajedno i pozitivno uradimo na očuvanju unikatnih proizvoda u oblasti starih zanata, umetničkog zanatstva i domaće radinosti, kroz promociju i angažovanje zanatlija i njihovih proizvoda u turističkoj ponudi Novog Sada u pripremi za Evropski Grad kulture 2021 godine.

U prilogu Vam dostavljam fotografije sa dodele Sertifikata kao i promociju radova polaznika obuka.

(S obzirom na veliki značaj koji ovo Udruženje ima riječi gospodina Zarina imaju posebnu snagu, pa ćemo i ubuduće nastaviti sa praćenjem rada, ne samo ovog, već svih zanatskih udruženja kako bismo dali dodatni poticaj i podršku razvoju i širenju svijeti o važnosti očuvanja starih zanata i ručnog rada.)

(0)