Online predavanje: “Alternativne igračke“

NVO Green Home u saradnji sa organizacijama ALHem i “Rural Urban” organizuje online predavanje: “Alternativne igračke“, u petak, 27.11.2020. godine sa početkom u 10:30h.

Gotovo svi smo upoznati sa činjenicom da je plastika jedan od najvećih ekoloških problema današnjice, i da velike količine ovog materijala završe u prirodi i prouzrokuju velike probleme za živi svijet. Ali kada govorimo o plastici često ne pomislimo na plastične igračke, i količinu plastike koja je potrebna da se one izrade.

Osim toga, veoma je važno voditi računa o sastavu igračaka kojima se igraju naša djeca. U velikom broju slučajeva posegnemo i kupimo igračke, a da ne znamo od čega su tačno sačinjene, i da jednostavno nijesmo upoznati sa posljedicama koje pojedine hemikalije u igračkama imaju po našu djecu.

Tokom ovog predavanja zajedno sa predstavnicama organizacije ALHem, potrućemo se da bliže objasnimo koje hemikalije u igračkama zabrinjavaju i zašto su one štetne po zdravlje djece, ali i koje su to dostupne alternative plastičnim igračkama.

Upravo o alternativama govoriće organizacija “Rural Urban” koja kroz projekat “Kukica” promoviše prave igračke koje su napravljene od prirodnih materijala, ne sadrže štetne hemikalije i ne stvaraju plastični otpad.

Priključite se predavanju, naučite više o prevenciji stvaranja otpada, hemikalijama u igračkama i upoznajte se sa dostupnim, zdravijim alternativama.

%d bloggers like this: